دفتر حقوقى نيايش

دفتر حقوقی نیایش توسط عده ای از وکلا با هدف ارائه خدمات حقوقی تاسیس گردیده است. امروزه با توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی و پیچیده شدن روابط حاکم بر مسائل اجتماعی و اقتصادی از یک سو و تخصصی بودن موضوعات حقوقی از سوی دیگر،نیاز به پیگیری امور حقوقی توسط افراد متخصص امری اجتناب ناپذیر است.

دفتر ما با آگاهی از چالش های حقوقی ناشی از اختلافات اقتصادی مابین اشخاص حقوقی و حقیقی، و برخورداری از دانش حقوقی برای یافتن  راه حل مربوطه اقدام به فعالیت می نماید.

دفتر در زمینه های مختلف حقوقی اقدام به فعالیت می نماید.با این وجود،تخصصی بودن امر وکالت یکی از مبانی فعالیت ما می باشد.لذا هریک از وکلای عضو بنیاد حقوقی نیایش در رشته خاص حقوقی تحصیل کرده و در ان تجربه وکالت دارند.

شایان ذکر است دفتر ما به این امر اعتقاد دارد که ارائه مشاوره حقوقی بیش از انجام هرگونه اقدامی، به میزان قابل توجهی باعث کاهش اختلاف و به تبع ان نیاز به مراجعه به دادگاه و پرداخت هزینه های سنگین مربوط به آن است.خدمات ما در کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه های نخستین ،تجدیدنظر،دادگاه انقلاب، دیوان عدالت اداری به منظور اقامه دعوی و یا دفاع از موکل صورت می گیرد.