دعاوی بورس

بورس

بورس، نهاد سازمان یافته ای است که نقش عمده ای در بازار سرمایه کشور دارد. در واقع بورس با جمع آوری سرمایه های کوچک ، سرمایه مورد نیاز فعالیت های اقتصادی بزرگ را فراهم می آورد. کارکرد اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت و ایجاد بازار رقابتی می باشد. […]

پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت هایی که متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران می باشند  می بایست تمام یا بخشی از وظایف خود را از طریق مشاوران دارای مجوز انجام دهند. پذیرش سهام عادی در بورس، در یکی از تابلوهای بازار اول یا دوم صورت می گیرد و متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عام پذیرش سهام عادی […]

سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی

رشد اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به آن، گسترش مالکیت در عموم مردم، افزایش رقابت در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش اشتغال، تشویق به سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها و کاهش بار مالی دولت در فعالیت های اقتصادی از سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی می […]

فرابورس

فرابورس، بازاری منعطف بدون داشتن مرکزیت مشخصی می باشد که طرفین از طریق ارتباط الکترونیکی و غیر الکترونیکی به خرید و فروش می پردازند. در واقع، فرابورس بدون هیچ نظارتی خرید و فروش بین دو طرف انجام می پذیرد و الزامی جهت نشر قیمت برای عموم وجود ندارد. تامین مالی آسان برای شرکت ها جهت […]

داوری در بورس

تفاوت هیات داوری بورس و داوری اختیاری 1-هیات داوری، صلاحیت ذاتی دارد. این امر به به آن معناست که این صلاحیت غیر قابل تغییر است و با نظم عمومی گره خورده است، در واقع،  اعتبار و انتصاب اعضای هیات داوری توسط قانون انجام می گیرد در صورتی که داوران در داوری اختیاری( قانون آیین دادرسی […]