ثبت علامت و طرح صنعتی

ثبت علامت

برند یا نام تجاری ، نام ، عبارت ، نشان ، طرح یا هر ویژگی می تواند باشد که موجب متمایز شدن محصول یا خدمات شرکت از سایر محصولات و خدمات مشابه می باشد که مطرح کننده کیفیت خاصی در بازار رقابتی حالِ حاضر می باشد. به بیانی دیگر ، نام تجاری مشخص ، موجب اعتماد مصرف کننده به کیفیت کالا یا خدمات می باشد. شخص/شرکت پس از ثبت علامت تجاری ، حق انحصاری پیدا می کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری به صورت اینترنتی صورت می پذیرد لذا پس از تهیه مدارک زیر ، به سایت رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

http://ip.ssaa.ir/BSigns/Steps.aspx

1- تسلیم اظهارنامه علامت.

2- مدارك مثبت هويت متقاضي؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی.

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء.

3- مدارك نماينده قانونی.(درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل می آید مدارک آن ضمیمه گردد)

4- 10 نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 10×10 سانتی متر.

5- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.

6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …

7- استفاده از حق تقدم.(درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر6 ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.)

8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار.

9- رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی.