ثبت در مناطق آزاد

مناطق آزاد به مناطق حراست شده ای که می تواند بندری یا غیر بندری باشد گفته می شود که مشمول بعضی از مقررات در حال اجرای کشورِ متبوع نمی شوند. موقعیت های استراتژیک و داشتن قابلیت های طبیعی مناطق آزاد به گونه ای می باشد که زمینه را برای بهبود و توسعه منطقه مساعد می کند.به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ، مناطقی به عنوان مناطق آزاد تجاری صنعتی نام گذاری شده اند.

چابهار، کیش، قشم ، اروند ، انزلی ، سلفچگان ، ماکو و ارس از مناطق آزاد تجاری صنعتی می باشند.

مزایای قانونی مناطق آزاد

1-ورود و خروج اتباع خارجی بدون نیاز به روادید.

2-برخورداری از انواع معافیت مالیاتی.

3-امکان خرده فروشی.

4-مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی.

5-امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه.

6-آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی.

7-حمایت از سرمایه گذاران خارجی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد

1-مدارک مورد نیاز مؤسسه غیرتجاری جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد

1-مجوز فعالیت سرمایه گذاری صادره توسط واحد سرمایه گذاری.

2-تایید واحد ثبتی در منطقه در خصوص تعیین نام شرکت یا موسسه.

3-فتوکپی شناسنامه یا گذرنامه(در خصوص اتباع خارجی).

4-ارائه دو جلد دفتر.(روزنامه و کل)

5-در صورتی که سهامدار یا شرکاء شرکت در شرف تأسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت ایرانی باشند، ابتدا باید در اجرای ماده 589 قانون تجارت مصوبه ای مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت جدید التاسیس تهیه و تنظیم شود که در آن:
5-1-میزان درصد سرمایه گذاری (سهام /سهم الشرکه) مشخص شود.

5-2-نماینده ای برای حضور در تمامی مجامع و جلسه های هیأت مدیره معرفی شود.
5-3-به امضای اشخاص مجاز رسیده و به مهر شرکت ممهور شود سپس به پیوست این مصوبه، روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در صاحبان امضای مجاز و فتوکپی اساسنامه شرکت یا مؤسسه ضمیمه شود.
6-چنانچه سهامداران یا شرکای شرکت در شرف تأسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت خارجی باشند، لازم است مدارک زیر به واحد ثبتی ارائه شود:

6-1-مصوبه هیات مدیره مبنی بر سرمایه گذاری در شرکت در شرف تأسیس که درآن میزان و درصد سرمایه گذاری(سهام/سهم الشرکه) مشخص شده و نماینده ای را برای حضور در تمامی مجامع و هیات مدیره معرفی کرده و به امضای اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا مؤسسه ممهور شده باشد.

.6-2-گواهی ثبت شرکت یا مؤسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد

6-3-رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی.
6-4-فتوکپی مدرک شناسایی نماینده شخص حقوقی خارجی.
6-5-مراتب صورت جلسه هیات مدیره و گواهی ثبت باید به امضاء و مهر مقامات صلاحیت دار کشوری رسیده و به تأیید سفارت و در نهایت تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.
6-6-تمامی مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه شود.
7-پرداخت حق الثبت شرکت یا مؤسسه و حق پلمپ دفاتر تجاری.

2-مدارک مورد نیاز شرکت سهامی خاص جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد

1-صورتجلسه مجمع عمومی موسس.
2-صورتجلسه هیات مدیره.
3-اساسنامه شرکت در شرف تأسیس.
4-صورتجلسه تفکیکی میزان سهام هر یک از سهامداران.
5-اظهارنامه ثبتی.
6-گواهی بانکی نزد یکی از بانک های معتبر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35 درصد سرمایه.

3- مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد

1-صورتجلسه مجمع عمومی موسس.
2-صورتجلسه هیات مدیره.
3-اساسنامه شرکت در شرف تاسیس.
4-شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت.

4-مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت ها و موسسات خارجی در مناطق آزاد

1-دو نسخه اظهارنامه ثبت شعبه و نمایندگی که به زبان فارسی تکمیل شده و به امضاء نماینده دارای اختیار شرکت و یا وکیل او رسیده باشد.

2-اختیارنامه نماینده شرکت و یا موسسه در ایران که قانونی بودن و اعتبار آن به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد. لازم به ذکر است که مدیران و نمایندگی که اختیارنامه به نام آن صادر شده باید در ذیل آن قبول سمت نموده و چنانچه اختیارنامه مزبور به زبان بیگانه صادر شده باشد ، علاوه بر اصل تایید شده ، ترجه رسمی آن هم ضمیمه باشد.

3-تصویر مصدق سند ثبت شرکت یا موسسه در کشور اصلی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد.

4-یک نسخه تصویر مصدق اساسنامه شرکت یا موسسه در کشور اصلی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده و به زبان فارسی ترجمه شده باشد.

5-تصویر مجوز فعالیت اقتصادی به نام شعبه یا نمایندگی شرکت یا موسسه که توسط سازمان صادر شده باشد.

6-تصویر صفحه اول شناسنامه یا تصویر صفحات گذرنامه نمایندگان دارای اختیار شرکت.

7-اصل یا تصویر مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا نماینده دارای اختیار شرکت تکمیل شده باشد.

8-پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی.

9-هرگاه طبق قوانین یا عرف تجاری کشور اصلی و یا اساسنامه شرکت ، انتشار بیلان مالی شرکت مقرر شده باشد یک نسخه از آخرین بیلان مالی شرکت مقرر شده باشد یک نسخه از آخرین بیلان مالی با ترجمه رسمی آن ارائه شود.

10-فتوکپی برابر اصل شده قرارداد یا اجاره نامه تجاری.