تعریف شرکت و انواع آن

تعریف شرکت

با وجود افزایش تحولات زندگی شهری ، افراد می توانند با کنار هم قرار دادن سرمایه ، تخصص و تفکرخود درجهت کسب سود و منفعت بیشتر عقد یا قراردادی را منعقد می کنند که “شرکت” نام دارد و بر اساس این قرارداد ، سود حاصل از سرمایه را بین خود تقسیم می نمایند.باید توجه داشت ، شرکت ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و از آن زمان است که دارای حقوق و تکالیف می شوند و می توانند از امتیازات آن استفاده نمایند اشخاص حقوقی توسط مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه خود دارای صلاحیت هستند ، اداره می شوند.

به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شرکت های کاغذی ، تمامی اشخاص حقوقی موظفند شناسه ملی دریافت کنند. این رقم به منظور شناسایی شخص حقوقی می باشد.امروزه بدون دریافت شناسه ملی ، شرکت امکان فعالیت ندارد.جهت دریافت شناسه ملی به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://www.ilenc.ir

موسسه در واقع نهادی است غیر تجاری که به منظور ارائه خدمات ایجاد می شوند.که به دو صورت انتفاعی(جهت کسب سود) و غیر انتفاعی(بدون نفع) تاسیس می شود.

به دلیل وجود تحولات اقتصادی ، اغلب اشخاص جهت راکد نماندن سرمایه و پیشرفت و رونق وضعیت اقتصادی خود ، اقدام به تاسیس شرکت می کنند.از آنجا که هر شخصی که سرمایه گذاری می کند در پی به دست آوردن سود بیشتر می باشد باید با مفاهیم شرکت ، چگونگی ثبت یک شرکت و حقوق و تکالیف یک شخص حقوقی آشنایی داشته باشد تا متحمل ضرر و زیان نشود.

انواع شرکت ها

در قانون تجارت ایران ، هفت نوع شرکت پیش بینی شده است که درحال حاضر سه نوع از آن دارای بیشترین مطلوبیت می باشند که اغلب فعالیت های تجاری در این قالب ها صورت می گیرد.به همین علت بیشترین تقاضا برای ثبت این سه نوع شرکت وجود دارد:

1- شرکت سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. شرکت سهامی، بازرگانی محسوب می شود حتی اگر عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

1-1- شرکت سهامی عام

نوعی از شرکت سهامی می باشد که در آن ، موسسان بخشی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند که نتیجه ی این رویداد ، اجتماع سرمایه های کوچک می باشد که نتیجه ی آن می تواند یک فعالیت اقتصادی بزرگ باشد.هنگام تاسیس، سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.

2-1- شرکت سهامی خاص

شرکتی است تجاری که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین آن تامین گردیده و تمام سرمایه به سهام تبدیل شده است. مسئولیت هر یک از سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.این به آن معناست که در صورت مدیون شدن شرکت ، هیچ یک از طلبکاران حق رجوع به اموال شخصی شرکاء را ندارد.

2- شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی است که دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری شرکتی را تشکیل می دهند که مسئولیت هر یک از شرکاء در پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه آنها می باشد. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در نام شرکت قید شده است ، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

3- شرکت تعاونی

شرکتی است که اشخاص حقیقی به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی ‌شرکاء، از طریق همکاری و تشریک مساعی در جهت اهداف ذکر شده در قانون بخش تعاونی تشکیل می شود. باید توجه داشت تعداد اعضاء شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد.