ثبت اسناد و املاک

ثبت املاک

صدور سند برای اراضی فاقد سابقه ثبتی 1-دريافت تقاضانامه ثبت از متقاضي. 2-دستور ثبت تقاضانامه در دفتر انديكاتور و تعيين وقت بازديد و معاينه محلي به وسيله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضي. 3-ثبت و ارسال سوابق به بايگاني جهت تشكيل پرونده و گواهي مجهول بودن ملك و عدم سابقه ثبت آن. 4-تعيين نماينده […]

ثبت اسناد

سازمان ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک سازمانی دولتی می باشد که وظیقه ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری ، ثبت علائم و اختراعات ، معاملات ، املاک و دارایی های اتباع ایرانی و تنظیم اسناد رسمی و اجرای آن را دارد.این سازمان زیرمجموعه “قوه قضاییه” می باشد و متشکل از […]