خدمات ثبتی

ثبت علامت و طرح صنعتی

ثبت علامت برند یا نام تجاری ، نام ، عبارت ، نشان ، طرح یا هر ویژگی می تواند باشد که موجب متمایز شدن محصول یا خدمات شرکت از سایر محصولات و خدمات مشابه می باشد که مطرح کننده کیفیت خاصی در بازار رقابتی حالِ حاضر می باشد. به بیانی دیگر ، نام تجاری مشخص […]