دعاوی اداری

دیوان عدالت اداری

این دیوان به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به مأمورین، واحد ها و آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس شده است. رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات  اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در خصوص: 1-تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی(وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و […]

دعاوی شهرداری

شهرداری، سازمانی غیر دولتی می باشد که با مجوز دولت، مدیریت امور شهری را بر عهده دارد و هزینه خدماتی که ارائه می دهد به صورت عادلانه بین ساکنین شهر یا افرادی که از آن خدمات خاص بهره مند می شوند ، تقسیم می نماید. کمیسیون ماده 100: از آنجایی که اصل بر صلاحیت مراجع […]

دعاوی مالیاتی

مالیات: از آنجایی که دولت ابزار و امکاناتی را فراهم کرده است که افراد جامعه درآمد یا سود کسب کنند، بخشی از درآمد های افراد جامعه و بخشی از سود فعالیت های اقتصادی به دولت تعلق می گیرد. مالیات ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. مالیات های مستقیم : این […]

دعاوی کارگر و کارفرما

هر گونه اختلاف میان کارگر و کارفرما در ابتدا از طریق سازش مستقیم انجام می پذیرد و در صورت عدم سازش، هیات های تشخیص و حل اختلاف به حل و فصل اختلاف روی می آورند. حکم صادر شده از هیات تشخیص ظرف 15 روز قابل اعتراض در هیات حل اختلاف می باشد. یکی از مصادیق […]

دعاوی گمرکی

گمرک، سازمانی دولتی می باشد که عهده دار اجرای قانون گمرک، عوارض ورودی و صدوری، وصول حقوق و واردات و صادرات و ترانزیت می باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصاد کشور شناخته می شود که نقش هماهنگ کننده در مبادی ورودی و خروجی و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر […]