خدمات دفتر

قراردادهای داخلی و بین المللی

قراردادهای داخلی و بین المللی به توافق دو یا چند نفر در خصوص امری که متضمن نفع حقوقی می باشد، قرارداد گفته می شود. در جایی که تمام عناصر مربوط به قرارداد برای یک کشور باشند، قرارداد، داخلی شناخته می شود. در جایی که تابعیت طرفین متفاوت باشد یا موضوع قرارداد یا محل انجام قرارداد […]

مشاوره

مشاوره به صورت تلفنی و حضوری می باشد. هر چند مشاوره به صورت تلفنی، موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود ولی مشاوره به صورت حضوری به دلیل ارائه اسناد و مدارک و بررسی آنها توسط وکیل سبب بالا بردن ضریب اطمینان خاطر شما از قابلیت نتیجه گرفتن پرونده مورد نظر می باشد. […]

تعزیرات

تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی در مفهوم عام است که براساس شرایط پس از انقلاب و جنگ ایجاد گردید. صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس چند قانون اصلی تعیین شده است:  قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به […]

حقوق بانکی

بانک موسسه ای است که در قالب شرکت سهامی تاسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال می ورزد.به طور کلی فعالیت بانک ها را می توان به اعطای اعتبار، واسطه پرداخت بودن و نگهداری حساب ها تقسیم نمود.بانک اعطای اعتبار می کند چرا که به دنبال تحصیل سود می باشد، به اشخاصی وام می دهد […]

خدمات مهاجرتی

ويزاهاي مهاجرت و اقامت  دائم (كارت سبز) اقامت دائمي از طريق اعضاي خانواده: در صورتی که خویشاوند مقیم آمریکا یا حمایت کننده از درخواست اقامت متقاضیشهروند آمریکا می باشد: درآمد فرد مقیم یا حمایت کننده از درخواست متقاضی باید به ميزان 125% بالاتر از خط فقر معين شده به منظور حمايت مالي از متقاضی و تمامي […]

بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می پردازد حق […]

داوری

هنگامی که بین دو یا چند نفر اختلافی به وجود می آید ، طرفین می توانند با توافق یکدیگر اختلاف خود را در خارج دادگاه حل کنند.در این صورت اشخاص حقیقی به عنوان داور منصوب می شوند و درباره اختلاف ، رای صادر می کنند.رای داور قطعی می باشد و فقط جهت ابطال (به جهت […]