قرارداد و مشاوره ها

مشاوره های ارائه گردیده توسط دفتر حقوقی نیایش[1]

 1. کلاهبرداری
 2. انتقال مال غیر(فروش ملک دیگری)
 3. مطالبه قیمت ملک واقع گردیده در طرح شهرداری
 4. ابطال طرح شهرداری در مورد ملک با توجه به گذشت زمان
 5. مطالبه وجه
 6. اعتراض به رای کمسیون ماده 56 در رابطه با ملی شدن اراضی
 7. اعتراض به موات اعلام شدن اراضی مربوط به قوانین زمین شهری

قراردادهای تنظیمی توسط دفتر حقوقی نیایش

 1. قرارداد مشارکت در احداث ساختمان بین مالک و سرمایه گذار
 2. قرارداد خرید و فروش املاک
 3. قرارداد اجاره املاک
 4. قرارداد سرمایه گذاری(مضاربه)
 5. قرارداد جعاله
 6. قرارداد مشارکت در راه اندازی رستوران
 7. قرارداد اجاره ابزار ساختمانی
 8. قرارداد صلح
 9. قرارداد اجاره به شرط تملیک
 10. قرارداد کار موقت

 

[1] مشاوره های ارائه گردیده شامل مطالعه پرونده،اسناد و مدارک،تنظیم لایحه،مطالعه رای صادره  از دادگاه می گردد.لازم به توضیح است مشاوره هایی که صرفا به صورت شفاهی ارائه گردیده در لیست فوق ذکر نگردیده است